Lid worden?

Onze activiteiten staan open voor alle West-Vlaamse advocaten, die louter voorafgaandelijk het inschrijvingsgeld van de desbetreffende activiteit moeten betalen.

Wij bieden hen daarboven ook ons facultatief lidmaatschap aan, en dit aan wel heel gunstige tarieven:

 1. Stagiairs
  • eerstejaars: € 0,00  
   Je leest het goed, de eerstejaars zijn gratis en automatisch of "van rechtswege" lid!
  • tweede- en derdejaars: € 25,00
    
 2. Tableau-advocaten: € 40,00

Dankzij het lidmaatschap krijgen deze advocaten een financiële korting op alle inschrijvingsgelden van onze activiteiten, inclusief onze studiecyclus.

 

Lid worden gebeurt via onderstaande overschrijving:

Rekeningnr.: IBAN BE43 6301 3850 0501
Bedrag: € 25,00 / 40,00
Mededeling: “lid 23 – 24 + voornaam en familienaam"
Begunstigde: Conferentie Jonge Balie Kortrijk,
Burgemeester Nolfstraat 10A,
8500 Kortrijk

Vanaf het moment van betaling word je opgenomen in de ledenlijst en geniet je van alle voordelen!